Haber

AYM, ‘kararın açıklanmasının geri bırakılması’ uygulamasını iptal etti

AYM, Ceza Muhakemesi’nin 231’inci maddesinde yer alan 2 yıl ve daha az süreli hapis cezaları veya adli para cezaları için ‘hükmün açıklanması ertelenebilir’ (HAGB) kapsamındaki uygulamayı reddetti. 5271 sayılı Kanun, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle. iptal edildi.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl ve altındaki süreli hapis cezaları ile 231 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesine eklenen para cezaları davasında ‘hükmün açıklanması ertelenebilir’ dedi. 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 5271 sayılı Kanun’u düzenleyen maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Konuşmaya konu olan HAGB kararının mağdurlara yeterli tazmin sağlamadığı, faillerin cezadan muaf tutulmasına neden olduğu, devletin savunma ve savunma şeklindeki yükümlülüğünü yerine getiremediği belirtildi. bireylerin maddi ve manevi varlıklarını geliştiriyor ve kuralın iptalini talep ediyordu.

İTİRAZ YOLU KAPATILDI Ceza yargılaması sonucunda verilecek mahkûmiyet kararının HAGB tarafından açıklanmasının makul kurallara bağlı olarak ertelendiği belirtildi. Kararın verilmesinden önce sanığa daha yargılama aşamasındayken HAGB başvurusunu kabul edip etmediğinin sorulduğu belirtildi. HAGB başvurusunu yargılamanın başında kabul eden sanıkların sonraki aşamalarda ilk derece mahkemesi tarafından adil yargılanma haklarının denetlenemediği ve bu durumun hak ihlallerine yol açtığı belirtildi. . İstinaf kanun yoluna tabi olması gereken bir davanın, sanığın HAGB’nin kararını kabul etmesiyle birlikte temyiz yoluna konulduğuna dikkat çekildi. Kararda, “Sanık, HAGB kararını kabul etmekle birlikte, kanun yoluna başvurma hakkından da feragat etmektedir. mahkeme kararının anayasal geçerlilik şartlarını sağlamadığı” HAGB kurumunun müsadere süreçleri açısından bazı eksik düzenlemeler içerdiği belirtilirken, HAGB kararı olması halinde müsadere süreçlerinin hangi düzeyde yürütüleceğine dair net bir kanuni karar bulunmadığı ifade edildi. Kararda, “Öte yandan kişi hakkında verilen HAGB kararı bir ceza olmayıp kişiyi ceza tehdidi altına bırakmaktan ibarettir. HAGB kararının bu niteliğini değerlendiren Anayasa Mahkemesi, HAGB kurumunun daha önceki birçok kararda yer alan kötü muamele argümanları ile uygulanması ve sanığın infaz edilebilir bir ceza almamış olması. aranmadığı, söz konusu erteleme kararının mağdur açısından yeterli ve etkili bir tazmin sağlamadığı değerlendirmesinde bulunarak, işkence veya kötü muamele yaptığı tespit edilen kamu görevlisinin yargılanmaması gerektiğine de dikkat çeken kararda, cezasız bırakıldı, “HAGB kurumu, kamu görevlisinin görevi ve Anayasa’nın 17. maddesi anlamında eziyet, işkence ve mağduriyet nedeniyle işlenmektedir. “Kabul edilen suçlar bakımından uygulanmayacağına dair herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı görülmüş ve ceza mahkemelerinin uygulamalarının bu sorunu çözemeyeceği anlaşılmıştır. Bu durum Anayasa’nın yükümlülüğü ile bağdaşmamaktadır. faillere eylemleriyle orantılı cezalar vermek ve mağdurlara uygun tazminatları sağlamak” denildi. 1 YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİM bu nedenlerle kuralın anayasaya aykırı olduğu belirtilmiş ve iptali, 5271 sayılı HAGB Kanunu’nun 231. maddesi gereği uygulanamayan diğer kararların iptali , kuralın iptali nedeniyle, iptal kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren. yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu